Regulamin

REGULAMIN

SZKOŁY NARCIARSKIEJ SKY SKI SĘDEK

 1. Lekcje w Szkole Narciarskiej SKY SKI SĘDEK można rezerwować osobiście, telefonicznie pod numerem +48 533 244 999 lub za pomocą maila szkola@skyski.pl
 2. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić wyłącznie w Biurze Szkoły najpóźniej 15 min przed jej rozpoczęciem, po upływie określonego czasu lekcja zostanie anulowana.
 3. W sytuacji, gdy Uczeń spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości jej przedłużenia.
 4. Lekcja w Szkole Narciarskiej SKY SKI SĘDEK trwa 55 minut. Rozpoczyna się i kończy przed Biurem Szkoły.
 5. Podczas zajęć Uczeń korzysta z wyciągu orczykowego poza kolejnością.
 6. Cena lekcji nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem.
 7. Szkoła Narciarska nie zapewnia Uczniom sprzętu narciarskiego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 8. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 9. Uczniowie zgłaszający się na lekcję powinien mieć przygotowane narty/snowboard, kije, kask oraz karnet.
 10. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowbordzista do ukończenia 16 r.ż. jest zobowiązany do noszenia podczas jazdy na stoku kasku ochronnego.
 11. Przed przystąpieniem do lekcji Uczeń – Opiekun zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską SKY SKI SĘDEK.
 12. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka po skończonych zajęciach spod Biura Szkoły.
 13. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za lekcje.
 14. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczniom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Ucznia jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Ucznia do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 15. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Szkoła Narciarska SKY SKI SĘDEK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / ADMINISTROWANIE DANYMI
 1. Zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły SKY SKI SĘDEK oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Szkoła Narciarska SKY SKI SĘDEK
 5. Szkoła Narciarska SKI SKY SĘDEK  zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2018 r.

Największa Szkoła Narciarska w woj. świętokrzyskim

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close